Kim jesteśmy?

Fundacja „4 Open Minds Foundation” z siedzibą w Katowicach to synergia doświadczenia oraz aktywności osób tworzących i wspierających Fundację. Kluczowym celem Fundacji jest wspieranie w dążeniu do celu młodych pasjonatów, osób utalentowanych, entuzjastów sportu, kultury i sztuki. W następstwie różnorodnych form wsparcia, pragniemy otwierać młodym ludziom „drzwi” przy stawianiu tzw. „pierwszego kroku” w realizacji swojej pasji. Naszym celem jest stworzenie dla wschodzących talentów warunków, umożliwiających im rozwój kariery zawodowej.

Skąd marka Fundacji „4 Open Minds Foundation”?

Fundacja została założona przez trzech Fundatorów: Bartosza Smółkę, Konrada Dziubę oraz Grzegorza Dąbrowskiego. Dwóch pierwszych Fundatorów to prawnicy, którzy od lat udzielają się czynnie w trzecim sektorze – sektorze organizacji pozarządowych, niosąc swą pracą pomoc wielu potrzebującym osobom, takim jak m.in.: osoby wykluczone społecznie. Trzeci z Fundatorów to osoba doświadczona w zakresie public relations, nie tylko osób fizycznych, ale także podmiotów, którymi miał zaszczyt zarządzać. Zarządzał on m.in. sosnowiecką Agencją Rozwoju Lokalnego S.A. i Sosnowieckim Parkiem Naukowo-Technologicznym, realizującymi szerokie wsparcie dla przedsiębiorców poprzez wiele projektów unijnych. Połączenie wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia tych trzech Fundatorów wraz z potrzebami rynku, spowodowało, że narodziła się idea Fundacji „4 Open Minds Foundation”.

Dla kogo jesteśmy?

Wiele młodych osób, które wyróżniają się talentem sportowym, muzycznym, czy artystycznym, do motywacji w dalszym działaniu potrzebuje niejednokrotnie wsparcia. Wsparcie to zapewnić może nie tylko odpowiednia kadra Fundacji, która będzie chciała w sposób właściwy pokierować karierą beneficjentów, ale także autorytety sportu, muzyki, czy sztuki, z którymi Fundacja planuje nawiązać współpracę i przy ich pomocy realizować kolejne projekty.

Przyszłość fundacji i jej podopiecznych ?

Sytuacja na rynku sportowym, artystycznym oraz muzycznym, według analizy przeprowadzonej przez Fundatorów, zdeterminowała założenie Fundacji. Młodzi ludzie, którzy mają, niejednokrotnie, niedostrzegalny talent, są pomijani w wielu eventach, wydarzeniach, dzięki którym ich kariera zawodowa mogłaby nabrać większego tempa. Fundacja zakłada, że odpowiednie wypromowanie młodej osoby, współpraca z wykwalifikowaną kadrą odpowiedzialną za wizerunek oraz rozwój talentu, a także wsparcie medialne, doprowadzą w efekcie do pojawienia się tej osoby na rynku. Dzięki wsparciu działań Fundacji wiele młodych osób może nie tylko powiększać swój talent, ale także może zyskać większą pewność siebie i stać się pełnoprawnym, „dorosłym” uczestnikiem rynku sportowego, muzycznego, czy artystycznego. Dzięki temu Fundacja realizując kolejne projekty, będzie z największą starannością oraz dbałością o swoich podopiecznych, wypełniała założenia statutowe.

Co chcemy osiągnąć? 

Fundacja ma zamiar docierać głównie do osób młodych w wieku szkolnym, licealnym, ale także studentów. Dzięki analizie potrzeb wykonanej przez Fundatorów, wiemy, że to właśnie wśród tych grup rodzą się talenty, które niejednokrotnie nie są odpowiednio wykorzystywane, ponieważ nie mają należytych możliwości rozwoju zawodowego na wybranym przez siebie polu kariery. Dostrzegamy zatem istotną potrzebę pomocy w pokonywaniu barier organizacyjnych, finansowych etc., a także w wypracowaniu wspólnie, zrównoważonego rozwoju, bez uszczerbku dla obowiązków, czy też innych aktywności osób utalentowanych.

Założenia finansowo-ekonomiczne?

Obszary wsparcia dedykowane dla poszczególnych, wspieranych przez Fundację przedsięwzięć należy rozumieć dwutorowo. W pierwszej kolejności Fundatorzy w ramach swoich możliwości będą uczestniczyć w finansowaniu realizowanych przez organizację projektów. Drugi, nie mniej istotny obszar wsparcia Fundacji to, pomoc przy procesie pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym w szczególności środków pochodzących z funduszy unijnych, ogólnokrajowych, wojewódzkich, ale także środków miejskich oraz pomoc w zaangażowaniu z sektora przedsiębiorczości, czy także osób fizycznych, chcących wesprzeć daną inicjatywę. Zaplecze finansowe Fundacji oraz możliwość realizacji określonych projektów, to także cykliczna, czy też stała współpraca z podmiotami, które w zakresie promocji beneficjentów Fundacji odegrają kluczowe role. Fundatorzy mając świadomość, iż nie każdy projekt będzie mógł pozyskać wsparcie finansowe z zewnątrz, liczą się oni ze wsparciem podmiotu oraz realizowanych przez niego projektów ze środków własnych Fundatorów.

Założenia i cele Fundacji

Pomoc prawna

Świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego oraz poradnictwa zawodowego i polubownych sposobów rozstrzygania sporów (mediacja)

Public relations

PR (Public relations) w szerokim zakresie tzn. dla osób fizycznych, dla firm, dla organizacji etc.

Ochrona zwierząt

Ochrona zwierząt, dbanie o prawa zwierząt etc.

Organizacja eventów

Organizacja eventów, wydarzeń, konferencji, kongresów muzycznych, artystycznych, sportowych etc.