OCHRONA ZWIERZĄT

„Podaj łapę”

Fundacja wychodząc na przeciw łamaniu praw zwierząt oraz deprecjonowaniu zwierzaków w dzisiejszych czasach, podjęła się również zadania ochrony praw zwierząt a także szeroko rozumianej, pomocy zwierzętom potrzebującym, czy bezdomnym. W tym zakresie Fundacja deklaruje współpracę podmiotami, które również dbają o zwierzęta i dążą do polepszenia ich bytu. W ocenie Fundacji każde zwierzę zasługuje na równe traktowanie, na poszanowanie jego godności, na życie w godziwych warunków, gdzie może się rozwijać i cieszyć każdym dniem. Fundacja prócz współpracy w ramach ochrony praw zwierząt, będzie także dążyła do realizacji swoich, autorskich projektów, dzięki którym nie tylko pomoże potrzebującym zwierzętom, ale także znacząco wpłynie na prawną i obywatelską świadomość społeczeństwa w kontekście praw zwierząt oraz ich ochrony.

Szczegóły, w wiadomości e-mail bądź telefonicznie.