POMOC PRAWNA

„Świadomy obywatel”

Jednym z obszarów działalności Fundacji 4 OPEN MINDS FOUNDADTION jest wsparcie organizacyjne oraz prawne, świadczone na rzecz osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych. W ramach prawniczej działalności Fundacji staramy się w sposób ciągły wspierać bezpłatnie osoby znajdujące się w ciężkiej sytuacji życiowej, osoby, które z różnych powodów narażone są na wykluczenie i marginalizację społeczną. W ramach pomocy prawnej dążymy również do poszerzenia świadomości prawnej społeczności lokalnych, realizując działania w obszarze edukacji prawnej i obywatelskiej. Rozwiązywaniu problemów prawnych przez Fundację 4OMF towarzyszy również wsparcie obywatelskie osób potrzebujących. W toku świadczonej pomocy podejmujemy działania mające na celu wsparcie jednostki w rozwiązywaniu problemów życiowych, stanowiących w wielu sytuacjach tło problemów prawnych. 

Naszym celem jest działalność wspierająca budowanie społeczeństwa obywatelskiego, społeczeństwa  świadomego swoich praw oraz ciążących obowiązków, w którym obywatele cechują się aktywnością w życiu publicznym, stając się odpowiedzialnymi i zdolnymi do samoorganizacji.

Szczegóły, w wiadomości e-mail bądź telefonicznie.