Angelika Wątor – kalendarz na rok 2019

Kalendarz na rok 2019, to projekt, skupiający wokół siebie wiele znanych osób, mediów, ale także mający konkretny cel: promocję szermierki, jako elitarnego sportu, jakim jest w Polsce szermierka a także wsparcie akcji „Karmimypsiaki.pl” prowadzonej przez Fundację Sarigato z Krakowa. Zasięg akcji, podobnie, jak zasięg kalendarza, jest ogólnokrajowy.

Projekt już teraz wspierany jest ze wszystkich stron, przez różne środowiska – od artystów, sportowców, poprzez organizacje pozarządowe, influencerów, ludzi showbiznesu etc., czy właśnie przez Śląski Związek Szermierczy